GC Audit & Consulting

GC Audit & Consulting to firma świadcząca usługi badania sprawozdań finansowych oraz usługi doradztwa gospodarczego.

Przeprowadzamy audyt sprawozdań finansowych sporządzanych według krajowych oraz międzynarodowych zasad sprawozdawczości finansowej. Przygotowujemy wyceny przedsiębiorstw, pomagamy w procesach sprzedaży spółki i nabycia biznesu. Przeprowadzamy badania due diligence umożliwiające rzetelną ocenę jednostki oraz poznanie ryzyk, istotnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących akwizycji spółki. Gwarantujemy wsparcie przy połączeniach, przekształceniach i innych transakcjach kapitałowych.

więcej >>

Zespół

GC Audit & Consulting tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w działach audytu i corporate finance międzynarodowych firm doradczych, w tym w firmach zaliczanych do tzw. „wielkiej czwórki”.

GC Audit & Consulting powstało dzięki zaangażowaniu dwóch osób: Łukasza Gądka, biegłego rewidenta oraz Michała Chudy, prawnika i ekonomisty. Stworzyli oni markę cenioną na rynku usług doradztwa biznesowego. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej partnerzy GC Audit & Consulting świadczyli usługi zarówno dla małych przedsiębiorstw rodzinnych, jak i dla dużych spółek, a także międzynarodowych grup kapitałowych.


więcej >>

Nasze usługi